1.  Životnosť ložísk

2.  Obmedzenie rýchlosti

3.  Prípustné zaťaženie krytu