FK robí nasledujúce národné normy a priemyselné normy:

Národné normy:
1. GB / T27554-2011 Valivé ložiská- Vkladacie ložiskové jednotky- Identifikačný kód
2. GB / T27555-2011 Valivé ložiská- Vkladacie ložiskové jednotkyications Špecifikácie
3. GB / T27560-2011 Valivé ložiská - Telesá odliatkov pre ložiskové vložky - Špecifikácie

Priemyselné normy
1. JB / T 8513-2010 Valivé ložiská - Vkladacie ložiskové jednotky - Klasifikácia
2. JB / T 8876-2010 Valivé ložiská - Telesá odliatkov pre ložiskové vložky - Špecifikácie
3. JB / T 8919-2010 Valivé ložiská - Vkladacie ložiská a excentrické blokovacie objímky - Špecifikácie
4. JB / T6363-2007 Valivé ložiská - Lisované puzdrá pre vložkové ložiská - Špecifikácie
5. JB / T6640-2007 Valivé ložiská- Vkladacie ložiskové jednotky- Identifikačný kód
6. JB / T5304-2007 Valivé ložiská - Vkladacie ložiská - radiálna vnútorná vôľa