Kontrola materiálu ložiska
Ložiskové experimentálne zariadenie
Kontrola materiálov ložísk z ocele
Ovládanie guľôčkového ložiska z ocele
Plummer Block Material Control