Poslanie FK: 
Viesť svet k novému spôsobu ložiskových jednotiek a aplikačných riešení, pomôcť pridať hodnotu stroju našich zákazníkov, zvýšiť efektivitu ľudstva.

Vízia spoločnosti FK'S:
byť najspoľahlivejším dodávateľom na globálnom trhu ložiskových jednotiek.

Cieľ FK:
Pomôcť úspechu prepojených strán prostredníctvom nášho neustáleho rozvoja, potom vytrvať v úsilí o lepšiu spoluprácu.

Akčný kurz FK:
Zamerané na zákazníka, na prvom mieste je poctivosť, štíhla inovácia, buďte zodpovedný za výsledky.