1. Montáž súpravy skrutiek :
a. Kontrola presnosti hriadeľa
Pred namontovaním ložiskovej jednotky skontrolujte presnosť hriadeľa, či nevykazuje ohyby, otrepy a iné trhliny.
skontrolovať presnosť hriadeľa
b. Skontrolujte tuhosť a rovinnosť montážnej plochy
Montážna plocha stroja musí byť dostatočne tuhá a montážna plocha musí byť čo najrovnejšia a najhladšia. Rovinnosť: Max. 0,15 mm (užitočnejšia je 0,05 mm).
Skontrolujte tuhosť a rovinnosť montážnej plochySkontrolujte tuhosť a rovinnosť montážnej plochySkontrolujte tuhosť a rovinnosť montážnej plochy

c. Inštalácia ložiskovej jednotky
Vyhnite sa úderom ložísk kladivom, aby ste ložisko pritlačili na hriadeľ ,, ak silne narazíte na bočný povrch vnútorného krúžku, posúvač sa pohybuje a môže spôsobiť problém. Ak je tesný spoj medzi otvorom ložiska a hriadeľom, odporúčame vám na inštaláciu použiť lisovacie zariadenie.
Namontujte ložiskovú jednotku

d. Teleso predbežne dotiahnite
Nadmerné utiahnutie upevňovacích skrutiek môže spôsobiť deformáciu krytu. Utiahnite skrutky na správny krútiaci moment, spoločnosť FK odporúča pri montáži krytu použiť podložku so skrutkou, pretože samotná skrutka môže poškodiť kryt.
Teleso predbežne dotiahnite

e. Utiahnite nastavovacie skrutky
Vložte šesťhranný tyčový kľúč do šesťhranného otvoru nastavovacej skrutky a utiahnite nastavovacie skrutky odporúčaným krútiacim momentom.
Utiahnite nastavovacie skrutky

f. Utiahnite kryt
Nadmerné dotiahnutie upevňovacích skrutiek môže spôsobiť deformáciu krytu. Utiahnite skrutky na správny krútiaci moment.
Utiahnite kryt

2. Montáž excentrickej blokovacej objímky :
POZNÁMKA : Excentrická blokovacia objímka sa neodporúča v aplikáciách, kde je smer otáčania niekedy opačný, pretože výstredná objímka sa môže uvoľniť.
a. Namontujte ložiskovú jednotku

Vyhnite sa nárazu ložiska kladivom, aby ste ložisko pritlačili na hriadeľ ,, ak silne narazíte na bočný povrch vnútorného krúžku, posúvač sa pohybuje a môže to spôsobiť problém. Ak je tesný spoj medzi otvorom ložiska a hriadeľom, odporúčame vám na inštaláciu použiť lisovacie zariadenie.
Namontujte ložiskovú jednotku

b. Predbežné utiahnutie krytu
Nadmerné utiahnutie upevňovacích skrutiek môže spôsobiť deformáciu krytu. Utiahnite skrutky na správny krútiaci moment, spoločnosť FK odporúča pri montáži krytu použiť podložku so skrutkou, pretože samotná skrutka môže spôsobiť poškodenie krytu.
Teleso predbežne dotiahnite

c. Namontujte excentrický golier
Namontujte excentrickú časť vnútorného krúžku ložiska na excentrickú zapustenú časť excentrickej blokovacej objímky a rukou otočte objímku v smere otáčania hriadeľa, aby ste ju dočasne dotiahli.
Namontujte excentrický golier

d. Otočiť excentrický golier
Nasaďte tyč do otvoru na obvode excentrického goliera a poklepte kladivom tak, aby sa golier otáčal v smere otáčania hriadeľa.
Otočiť excentrický golier

e. Utiahnite excentrický golier
Dotiahnite nastavovaciu skrutku excentrického goliera na správny krútiaci moment, pozrite si správny krútiaci moment v katalógu FK.
Utiahnite excentrický golier

f. Utiahnite kryt
Nadmerné dotiahnutie upevňovacích skrutiek môže spôsobiť deformáciu krytu. Utiahnite skrutky na správny krútiaci moment.
Utiahnite kryt

3. Montáž jednotky puzdra adaptéra :
POZNÁMKA unit Jednotka puzdra adaptéra môže byť spoľahlivo pripevnená k hriadeľu, aj keď je vystavená nárazovým zaťaženiam a vibráciám. Túto jednotku však nemožno použiť na hriadeľ, ktorý je vystavený axiálnemu zaťaženiu mazivom.


a. Nasaďte puzdro na hriadeľ
Nasaďte puzdro na hriadeľ a umiestnite ho tak, aby jeho skosená časť bola vystredená na ložisko. Pre ľahkú montáž roztiahnite pomaly pomocou skrutkovača alebo podobných nástrojov.
Nasaďte objímku na hriadeľ

b. Inštalácia ložiskových jednotiek Ložiskovú jednotku
namontujte na puzdro.
Namontujte ložiskové jednotky

c. Predbežné utiahnutie krytu
Nadmerné utiahnutie upevňovacích skrutiek môže spôsobiť deformáciu krytu. Utiahnite skrutky na správny krútiaci moment, spoločnosť FK odporúča pri montáži skrinky použiť podložku so skrutkou, pretože samotná skrutka môže poškodiť kryt.
Teleso predbežne dotiahnite

d. Utiahnite objímku adaptéra
Jemne poklepte na stranu puzdra po celom obvode puzdra tak, aby vnútorný krúžok ložiska pevne sedel na puzdre.
Utiahnite objímku adaptéra

e. Namontujte podložku a maticu
Nasaďte poistnú podložku a maticu pevne utiahnite.
Namontujte podložku a maticu

f. Zaistenie matice
Prípravok alebo skrutkovač namontujte do jednej zo štrbín na matici a poklepte naň kladivom, až kým sa matica otočí o 60 až 90 stupňov. NIKDY neklepte na šmýkač a NIKDY maticu príliš nepritiahnite.
Maticu zaistite

g. Zaistite maticu
Ohyby poistnej umývačky tak, aby zapadli do drážok na matici.
Maticu nikdy neotáčajte späť, aby sa zmestili výstupky podložky, otočte maticu dopredu, aby sa prispôsobila výstupkom podložky.
Maticu zaistite

h. Utiahnite kryt
Nadmerné dotiahnutie upevňovacích skrutiek môže spôsobiť deformáciu krytu. Utiahnite skrutky na správny krútiaci moment.
Utiahnite kryt

4. Montáž jednotky s krytmi:
a. Naplňte tuk
Aby ste zvýšili prach a vodotesnosť, naneste múčku všade okolo tesniaceho okraja veka a vyplňte 2/3 vnútorného priestoru krytu tukom.
Naplňte tuk

b. Inštalácia ložiskovej jednotky
Jeden kryt posuňte pozdĺž hriadeľa a potom posuňte ložiskovú jednotku na hriadeľ. Kroky na inštaláciu ložiskovej jednotky na hriadeľ sú rovnaké ako montážne kroky nastavovacej jednotky. Odporúča sa, aby bol koniec hriadeľa vopred skosený, aby nedošlo k poškodeniu pier gumového tesnenia.
Namontujte ložiskovú jednotku

c. Nasaďte kryt 1
Zložte kryt, ktorý prešiel pozdĺž hriadeľa, a zatlačte ho do krytu. Dajte pozor, aby ste priamo nenarazili na povrch krytu oceľovým kladivom, ale použite syntetickú živicu alebo drevený blok. V smere 45 stupňov ho poklepte po obvode krytu, aby ste na kryt urobili rovnomerný náraz, aby ho zapadol do drážky na kryte.
Nasaďte kryt 1

d. Namontujte kryt 2
Dajte pozor, aby ste priamo nenarazili na povrch krytu oceľovým kladivom, ale použite syntetickú živicu alebo drevený blok. V smere 45 stupňov ho poklepte po obvode krytu, aby ste na kryt urobili rovnomerný náraz, aby ho zapadol do drážky na kryte.
Nasaďte kryt 2