Skupina FK Bearing Group usporiadala schôdzu výboru pre správu 12. júna 2016.  Počas tohto stretnutia spoločnosť FK vydala strategické strategické umiestnenie spoločnosti, kultúru spoločnosti v novom normálnom a akčnom kurze: Zamerané na zákazníka, na prvom mieste je čestnosť, štíhla inovácia, za výsledky zodpovedá.