Aby sme pomohli obsluhovať našich zákazníkov, umožnite používateľom mobilných telefónov presvedčivo získať informácie o našej spoločnosti. FK si teraz vytvorí oficiálny účet wechat.  Oficiálny účet FK obsahuje informácie o predstavení spoločnosti, predstavení produktu, technický servis atď. Budeme tlačiť aj najnovšie správy.
Vitajte a sledujte oficiálny účet FK, metódu, ktorá nás sleduje:  
1. Prihláste sa wechat, nájdite priateľa, vyhľadajte fk-bearing
alebo
2. Skenujte podľa nášho QR kódu.
FK Vytvoriť oficiálny účet Wechat